aydın için 2 adet sonuç bulundu

Enerji kimlik belgesi üzerinde neler yazar? Enerji kimlik belgesi hangi değerleri kapsar?

https://esenenerjikimlik.com/

Enerji kimlik belgesi; ısıtma, sıhhi sıcak su, soğutma, havalandırma, aydınlatma var ise, kojenerasyon, fotovoltaik gibi mekanik ve elektrik sistemlerinin yıllık enerji tüketim değerlerini sayısal olarak ifade ederken bu değerlere göre sınıflandırır....